państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Rosja  
status uczelni  
Wielkie Łuki, Rosja

Агрономия

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.vgsa.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności