Petersburg, Rosja

Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: humanistyczne
Strona www uczelni: www.spbu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności