Kurgan, Rosja

Прикладная информатика

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: informatyczne
Strona www uczelni: www.kgsu.ru

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności