Yekaterinburg, Rosja

Вокальное искусство

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: rosyjskiStudia w języku rosyjskim
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.uralconsv.org

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności