studialicencjackie.info
Wrocław, Polska

Grafika

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Rynek pracy dynamicznie się zmienia. Pracodawcy poszukują osób kompetentnych w projektowaniu komunikacji. Przygotowanie zawodowe to dziś już nie informacja, lecz wiedza i kompetencje. W naszym systemie kształcenia oferujemy studentom i studentkom wiedzę z obszaru komunikacji społecznej i umiejętności z zakresu designu komunikacji, grafiki, fotografii i zasad postrzegania. Poprzez naukę kształcimy osobowości.

Tworzymy możliwości, a następnie z nich korzystamy

Nasz punkt widzenia:

Ciągle coś widać.

Ktoś to musiał zaprojektować.

Kiedy już jest zaprojektowane, wtedy powinno to też działać.

A kiedy działa, wtedy to widać.

A widać to, co rzuca się w oczy.

A w oczy rzuca się to, co jest inne, nowe, nieoczekiwane.

A kiedy to widać, wtedy zagospodarowana została nasza uwaga.

My Państwa uczymy, jak to się robi.

Ale:

Jeśli Państwo nie macie nic do powiedzenia, to dlaczego chcecie zostać designerami komunikacji.

Nie szukamy takich studentów.

Oferujemy platformę, możliwości i przestrzenie.

Państwo sami budujecie swoją wiedzę, my pomagamy.

Idee musicie Państwo posiadać sami.

My Państwa nauczymy, jakimi trzeba być, by je mieć.

A generalnie:

Ludzi poznaje się po ich marzeniach.

Dlaczego warto?

  • przedmioty o charakterze warsztatowym i aplikacyjnym
  • projektowanie w kontekście nauki o komunikacji i psychologii społecznej
  • zajęcia realizowane w specjalistycznych pracowniach:

- studio fotograficzne (aparaty i kamery cyfrowe full HD, mobilny system oświetleniowy)

- pracownia neuropsychologiczna (zaawansowana baza empiryczna, Eye-tracker, ergonomia interface, monitorowanie reakcji konsumenckich)

- laboratoria komputerowe (Apple, Linux i Windows, oprogramowanie: Photoshop Extended, Illustrator, InDesign, Flash Catalyst, Flash Professional, Flash Builder, Dreamweaver, Fireworks, 3ds MAX, Maya, Softimage, MotionBuilder, Mudbox, Toxik, Stitcher, SketchBookPro, FontLab Studio)

- internetowa galeria communication desing (unikalna przestrzeń wystawiennicza dedykowana studentom grafiki - projekt online sprzężony z serwisem Behance, dający młodym projektantom SWPS możliwośc zaprezentowania swoich prac szerokiemu gronu odbiorców)

Przykłady zawodów

Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.

Dodatkowe informacje

Grafika - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).
Grafika
Grafika – jeden z podstawowych obok malarstwa i rzeźby działów sztuk plastycznych. Obejmuje techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio przygotowanej formy.
Polityka Prywatności