Paryż, Francja

Data Science by Design

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: artystyczne
Kwalifikacje: L3
Strona www uczelni: www.cyu.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności