Agen, Francja

Industrie agroalimentaire, alimentation - maîtrise des risques

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: licence pro Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności