Dax, Francja

Hôtellerie et tourisme - santé, bien-être et plaisir par l'alimentation et la cuisine

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Kwalifikacje: licence pro Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.u-bordeaux.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności