Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
kwalifikacje - Francja
typ uczelni - Francja  
status uczelni  
Dijon, Francja

Industrie agroalimentaire, alimentation - management de la production dans les industries agroalimentaires

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: licence pro Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.univ-larochelle.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 


Studia w Polsce
SGGW_BANER_220x300px_1.jpg

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220.gif
Polityka Prywatności