Dijon, Francja

Industrie agroalimentaire, alimentation - management de la production dans les industries agroalimentaires

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Kwalifikacje: licence pro Sciences, technologies, santé
Strona www uczelni: www.univ-larochelle.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności