La Roche-sur-Yon, Francja

Hôtellerie et tourisme - LEA hôtellerie-restauration internationale

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Kwalifikacje: licence pro Arts, lettres, langues
Strona www uczelni: www.univ-nantes.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności