Bayonne, Francja

Commerce - logistique de distribution

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Kwalifikacje: licence pro Droit, économie, gestion
Strona www uczelni: www.univ-pau.fr/

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności