Rzym, Włochy

Economia aziendale internazionale

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Strona www uczelni: www.unilink.it

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności