Kalisz, Polska

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej trwają 3 lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata.
Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie zawodowe przyszłych nauczycieli w zakresie edukacji i animacji muzycznej
Absolwent powinien w trakcie studiów uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zespołów muzycznych, a także muzyczną wiedzę teoretyczną i praktyczną odpowiednią do prowadzenia:
zajęć dydaktycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej na poziomie nauczania przedszkolnego i szkolnego do gimnazjum włącznie, zajęć umuzykalniających w placówkach pozaszkolnych,
zespołów wokalnych oraz instrumentalnych i instrumentalno
– wokalnych w amatorskim ruchu muzycznym, działalności muzycznej w instytucjach kultury, imprez muzycznych, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Dodatkowe informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Liczba punktów ECTS≥180. Absolwent posiada umiejętności wykwalifikowanego muzyka lub nauczyciela w zakresie edukacji i animacji muzycznej. Absolwent może podjąć pracę w szkolnictwie po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.
Edukacja
Edukacja (łac. educatio, 'wychowanie, wykształcenie') – ogół procesów i oddziaływań, których celem jest zmienianie ludzi, przede wszystkim dzieci i młodzieży - stosownie do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowawczych.
Edukacja
Jeśli powiemy, że celem edukacji jest po prostu lepsze ustawienie się w życiu i bycie bardziej produktywnym członkiem społeczeństwa, to płacenie dzieciom za czytanie może mieć sens. Jeśli jednak prawdziwym celem nie jest tylko umożliwienie zdobycia dobrej pracy, lecz także rozwinięcie właściwych istocie ludzkiej zdolności do refleksji, myślenia krytycznego, kontemplacji sztuki, to czytanie staje się celem samym w sobie, którego nie powinno się wypaczać gratyfikacją pieniężną.
Autor: Michael Sandel
Edukacja
Ja też bym chętnie dorwał się do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zalecił studiowanie jako historii wyłącznie „Historii ruchów konserwatywnych i liberalnych” – ale właśnie dlatego coś takiego jak MEN nie powinno istnieć!
Autor: Janusz Korwin-Mikke
Edukacja
Chcę zlikwidować służbę zdrowia, Ministerstwo Edukacji. Także obowiązkową służbę wojskową, bo ludzie idą do wojska, kiedy chcą. Ludzi, którzy nie chcą być piekarzami, nie bierze się do piekarni.
Autor: Janusz Korwin-Mikke

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności