Logroño, Hiszpania

Kryminologia

Criminología

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: hiszpańskiStudia w języku hiszpańskim
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Strona www uczelni: www.unir.net/

Dodatkowe informacje

Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności