państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Pracownik cywilny w służbach mundurowych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Twoja wiedza i umiejętności:

 • struktury i kompetencje służb mundurowych
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych i ich rozliczanie
 • normy prawne i etyczne organizujące struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • sposoby zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • uprawnienia i obowiązki służb mundurowych
 • służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa Polski
 • prawo zamówień publicznych
 • pozyskiwanie projektów w ramach funduszy unijnych i zarządzanie nimi
 • archiwizowanie i przechowywanie dokumentów
 • dostęp do informacji publicznej i krajowe rejestry informacji
 • odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i służbowa pracowników organów publicznych.

Praca dla Ciebie:

 • Policja
 • Siły Zbrojne
 • Straż Miejska
 • Straż Pożarna, Graniczna, Leśna, Więzienna, Ochrony Kolei, Służba Celna
 • administracja centralna i samorządowa.
Polityka Prywatności