Bydgoszcz, Polska

Eksploatacja transportu kolejowego

I stopnia licencjackie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Twoja wiedza i umiejętności:

 • organizacja i technologia procesów transportowych, w skład których wchodzą obsługa handlowa klientów kolei oraz obsługa techniczna samej usługi przewozowej
 • ekonomiczna analiza i ocena funkcjonowania przedsiębiorstw kolejowych i ich jednostek terenowych
 • systemy obsługi transportowej w zakresie pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • pasażerskie przewozy kolejowe
 • technika i organizacja odprawy handlowej i technicznej w przewozachładunków
 • technika i organizacja odprawy handlowej i technicznej w przewozach pasażerskich
 • zasady eksploatacji i obsługi technicznej taboru.

Praca dla Ciebie:

 • przedsiębiorstwa kolejowe oraz te korzystające z usług transportu kolejowego
 • wydziały transportu jednostek samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorstwa spedycyjne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne i transportowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
 • specjaliści ds. planowania i organizacji transportu
 • dyspozytorzy transportu.

Przykłady zawodów

Zajmuje się projektowaniem lub adaptowaniem projektów typowych lub powtarzalnych konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej; odpowiada za prawidłowy przebieg prac budowalnych konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej; zajmuje się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w stacjach zasilających.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Prowadzi prace badawcze i projektowe w zakresie kolejnictwa, kieruje jednostkami zajmującymi się eksploatacją kolei, planuje, organizuje, kontroluje i sprawuje nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz bezpieczeństwem ruchu kolejowego, wynikających z aktów prawnych dotyczących transportu kolejowego i przepisów wewnętrznych zarządców i przewoźników kolejowych.
Projektuje systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym; kieruje robotami budowlanymi systemów i urządzeń dopuszczonych do stosowania w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz sprawuje nad nimi kontrolę techniczną.

Dodatkowe informacje

Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.
Polityka Prywatności