Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Kadry i płace

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Twoja wiedza i umiejętności:

 • interpretacja i praktyczne stosowanie norm prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
 • interpretacja przepisów prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych przez instytucje publiczne
 • zasady i procedury postępowania z zatrudnionymi w małych i dużych organizacjach
 • sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • udział pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • obowiązki pracodawców w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników
 • obowiązki pracodawców w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • korzystanie z narzędzi informatyczno-kadrowych wspomagających pracę kadrowo-płacową.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • prawo pracy
 • ubezpieczenia społeczne i świadczenia z nich wynikające
 • zasady zatrudniania cudzoziemców
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • zasady przetwarzania danych osobowych
 • bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Praca dla Ciebie:

 • pracownik kadr i płac we wszystkich organizacjach
 • doradca przedsiębiorcy
 • samodzielna obsługa małych i dużych przedsiębiorstw
 • specjalista w zakresie znajomości przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • specjalista w zakresie zasad zatrudniania pracowników, w tym cudzoziemców
 • prowadzenie własnej działalnościgospodarczej.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności