Bydgoszcz, Polska

Coaching i mentoring w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności