Bydgoszcz, Polska

Orgnizacja hotelarstwa i gastronomii

I stopnia licencjackie
Kierunek: Turystyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności