Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Zarządzanie firmą

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia dualne Studia dualne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Twoja wiedza i umiejętności: specyfika współczesnej gospodarki – podlegającej globalizacji i opartej na wiedzy sprawne zarządzanie przedsiębiorstwami, a także instytucjami non profit współczesny marketing w skali krajowej i międzynarodowej rachunkowość finansowa i zarządcza twórcze podchodzenie do pojawiających się problemów świadomość znaczenia pracy zespołowej samodzielność i odporność na stres.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności