Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Prawo i zarządzanie w praktyce

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotowuje studenta do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji - czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

Twoja wiedza i umiejętności:
 • interpretowanie przepisów prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowego w praktyce gospodarczej
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych
 • aktywne uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym i egzekucyjnym
 • zabezpieczenie roszczeń materialnych i niematerialnych
 • uwzględnianie zasad prawnych w organizacji przedsiębiorstwa, strategii, planowaniu inwestycji, przekształceniach organizacyjnych.
Praca dla Ciebie:
 • stanowiska na wszelkich szczeblach zarządzania w organizacjach
 • członek organów firmy, rad pracowniczych, zarządów związków zawodowych
 • stanowiska w działach prawnych i ekonomiczno-finansowych
 • organizator projektów doskonalenia procesów zarządzania
 • pracownik firmy doradczej
 • pracownik kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich.
 • Uczelnia oferuje również studia podyplomowe na różnorodnych kierunkach biznesowych oraz studia MBA.
 • Prezentujemy zastosowanie elementów teoretycznych w praktyce.
 • Kładziemy nacisk na zapoznanie studenta z wdrożeniami praktycznymi.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności