Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Prawo i zarządzanie w praktyce

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Specjalność prawo i zarządzanie w praktyce przygotowuje studenta do prowadzenia działalności gospodarczej pod względem ekonomicznym i prawnym. Ma ona charakter międzykierunkowy, gdyż zarządzanie w granicach prawa to najważniejsze działanie mające na celu osiąganie pożądanych wyników ekonomicznych. Wiedza nabyta w ramach specjalności ma służyć optymalnemu rozwiązywaniu problemów różnych organizacji - czyli szybko, prawidłowo i w sposób kompleksowy.

Twoja wiedza i umiejętności:
 • interpretowanie przepisów prawa cywilnego i handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych oraz prawa podatkowego w praktyce gospodarczej
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych
 • aktywne uczestnictwo w postępowaniu mediacyjnym i egzekucyjnym
 • zabezpieczenie roszczeń materialnych i niematerialnych
 • uwzględnianie zasad prawnych w organizacji przedsiębiorstwa, strategii, planowaniu inwestycji, przekształceniach organizacyjnych.
Praca dla Ciebie:
 • stanowiska na wszelkich szczeblach zarządzania w organizacjach
 • członek organów firmy, rad pracowniczych, zarządów związków zawodowych
 • stanowiska w działach prawnych i ekonomiczno-finansowych
 • organizator projektów doskonalenia procesów zarządzania
 • pracownik firmy doradczej
 • pracownik kancelarii prawnej lub firmy windykacyjnej.
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • Możesz kontynuować naukę na studiach magisterskich.
 • Uczelnia oferuje również studia podyplomowe na różnorodnych kierunkach biznesowych oraz studia MBA.
 • Prezentujemy zastosowanie elementów teoretycznych w praktyce.
 • Kładziemy nacisk na zapoznanie studenta z wdrożeniami praktycznymi.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.
Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet promulgata. (łac.)
Prawo
Ten, który zgadza się na jakieś prawo, nie boi się sądu przywracającego go do porządku, w który wierzy. Ale największą katuszą dla człowieka jest być sądzonym bez prawa.
Autor: Albert Camus

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności