Bydgoszcz, Polska

Transport, spedycja, magazynowanie

I stopnia licencjackie
Kierunek: Logistyka
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz
Skuteczna logistyka stanowi obecnie podstawę sukcesu każdego przedsiębiorstwa. Zasadniczymi działaniami logistycznymi w przedsiębiorstwie są transport, spedycja i magazynowanie. Dobre zarządzanie tymi działaniami stanowi istotne źródło oszczędności oraz podnosi poziom obsługi klientów. W Wyższej Szkole Bankowej poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie, dzięki temu łatwiej odnajdziesz się w swojej przyszłej pracy.

Dodatkowe informacje

Spedycja
Spedycja – działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru.
Transport
Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu).
Polityka Prywatności