Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Zarządzanie projektami

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Twoja wiedza i umiejętności:

 • pozyskiwanie środków unijnych i realizowanie projektów dofinansowanych ze środków UE
 • opracowywanie dokumentacji projektowej
 • podstawowe metodyki, metody i techniki zarządzania projektami
 • obsługa oprogramowania wspierającego zarządzanie projektami
 • organizowanie zespołu projektowego
 • zarządzanie jakością, komunikacją, ryzykiem w projekcie
 • ewaluacja projektów.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • zarządzanie projektami europejskimi
 • metodyki zarządzania projektami
 • zarządzanie projektami informatycznymi
 • dojrzałość projektowa organizacji.

Praca dla Ciebie:

 • project manager
 • specjalista ds. zarządzania projektami
 • koordynator projektów unijnych
 • stanowiska w administracji publicznej związane z oceną i nadzorem wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE
 • pracownik firmy doradczej (doradztwo w pozyskiwaniu dotacji unijnych).

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Zarządzanie projektami
Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi inicjowanie, planowanie (w tym harmonogramowanie, budżetowanie), realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności