Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Administracja

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Ocena programowa PKA: ocena pozytywna, data: 2015-09-03
inne oceny
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dlaczego warto wybrać kierunek Administracja w WSB?

 • Program Partnerstwa Biznesowego
  Studenci WSB od samego początku studiów przygotowują się praktycznie do podjęcia pracy dzięki bliskiemu kontaktowi z biznesem, czyli m.in.: wizytom studyjnym, spotkaniom z pracodawcami, stażom i praktykom.
 • Biznes i nauki społeczne
  Studiując Administrację w Bankowej, zdobywasz wiedzę biznesową wzbogaconą przedmiotami z obszaru nauk społecznych.
 • Wybitna kadra kierunku
  Kadrę kierunku Administracja tworzą wybitni teoretycy administracji, ale również praktycy życia gospodarczego.

Czego nauczysz się w trakcie studiów?
Po ukończeniu tego kierunku studenci będą potrafili m.in.:

 • sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej z uwzględnieniem zasad działania specjalistycznych programów informatycznych dla prawników
 • wykorzystać wiedzę z zakresu nauk społecznych, m.in. prawa i ekonomii
 • przygotowywać dokumenty administracyjne, opracowywać projekty zarządzeń oraz przygotowywać projekty dokumentów prawnych
 • wykorzystać nabyte umiejętności z dziedziny komunikacji interpersonalnej, organizacji zespołowej, kontaktu z klientem oraz prezentacji publicznej

Dodatkowe informacje

Administracja - studia I stopnia trwają przynajmniej 6 semestrów. Absolwent ma ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).

Kontakt:

ul. Fordońska 74
85-719 Bydgoszcz
tel. (52) 58 29 108
fax: (52) 58 29 102
wsb@wsb.bydgoszcz.pl

Biuro Informacji i Rekrutacji
tel. 52 58 29 100/101/131/137
e-mail: rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl
GG:10329268

Polityka Prywatności