państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Bydgoszcz, Polska

Design w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Opis kierunku na stronie uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz/studia-i-szkolenia/studi...
Strona www uczelni: www.wsb.pl/bydgoszcz

Dlaczego warto wybrać design w biznesie w WSB?

  • Uzyskasz unikalne wykształcenie oczekiwane na rynku pracy
  • W trakcie studiów zetkniesz się z praktykami, którzy osiągnęli sukces
  • Będziesz zdobywać wiedzę w przyjaznym środowisku
  • Nauczysz się wykorzystywać swoją kreatywność w osiąganiu sukcesu biznesowego
  • Poznasz mechanizmy i etapy kreacji/powstawania produktów oraz usług
  • Rozwiniesz swoją kreatywność i znajdziesz możliwość komercyjnego wykorzystania swoich talentów

Dodatkowe informacje

Design
Wzornictwo, in. design (z ang. design /dɪˈzaɪn/, wzór) lub dizajn – wieloznaczny termin odnoszący się do przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki mogący oznaczać ich wygląd albo projektowanie. Design można zdefiniować jako „ogół działań o charakterze kreatywnym, dotyczącym projektowania dóbr i usług, których celem jest tworzenie wartości dodanej z perspektywy klienta, firmy oraz w wymiarze całego kraju jego powstawania”
Polityka Prywatności