Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole

Twoja wiedza i umiejętności:

 • zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, ich rodzajów, sposobów wykrywania i zwalczania
 • bezpieczne wykorzystanie technologii chmury obliczeniowej
 • zabezpieczanie systemów informatycznych i teleinformatycznych, ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
 • znajomość mechanizmów związanych ze stosowaniem cyberprzemocy, jej konsekwencji oraz sposobów jej przeciwdziałania
 • zagrożenia związane z e-commerce oraz walka z nimi
 • tworzenie profilu cyberprzestępcy.

Co zyskasz studiując specjalność bezpieczeństwo cyberprzestrzeni i ochrona danych w WSB w Opolu?

 • studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym oraz funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków reprezentujących między innymi policję, straż pożarną, wojsko, sądownictwo czy prokuraturę
 • spotkania z praktykami reprezentującymi instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji

Praca dla Ciebie:

 • służby mundurowe
 • pracownicy administracji realizujący zadania związane z bezpieczeństwem teleinformatycznych, wykonujący zadania z wykorzystaniem sieci informatycznej
 • bankowość
 • podmioty gospodarcze
 • wymiar sprawiedliwości

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Bezpieczeństwo
Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą.
Autor: Joseph Conrad
Bezpieczeństwo
Ci którzy rezygnują z Wolności w imię bezpieczeństwa, nie zasługują na żadne z nich.
Autor: Benjamin Franklin
Bezpieczeństwo
Wszyscy chcą zgody i bezpieczeństwa, tylko hasło tej kampani, można powiedzieć że to jest reklama prodeucentów prezerwatyw
Autor: Leszek Miller
Polityka Prywatności