Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Twoja wiedza i umiejętności
 • metody pracy z osobami niedostosowanymi społecznie
 • budowa programów terapeutycznych oraz pomocowych
 • planowanie i realizacja działań profilaktycznych
 • praca socjoterapeutyczna
 • diagnoza potrzeb podopiecznych
 • umiejętność nawiązania prawidłowego kontaktu z osobami z zaburzeniami zachowania
 • rozpoznawanie zagrożeń wychowawczych i społecznych.

Co zyskujesz studiująć specjalność praca z osobami niedostosowanymi społecznie i profilaktyka społeczna w WSB w Opolu?

 • zbudujesz swój warsztat pracy pedagoga i nauczyciela, w oparciu o więdzę na temat innowacyjnych i twórczych metod pracy z uczniami, podopiecznymi i wychowankami
 • możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, potwierdzonych certyfikatami (m.in. kurs arteterapii, pedagogiki zabawy, animatora różnych grup wiekowych)
 • możliwość odbywania praktyk i wizyt studyjnych w Placówkach Partnerskich
 • możliwość uczestniczenia w programach edukacyjnych, w tym międzynarodowych
 • co najmniej 60% zajęć odbywa się metodami aktywizującymi - praktycznymi, warsztatowymi i projektowymi, podczas których zdobywasz wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodne z wymogami rynku pracy oraz Rozporządzeniami MNiSW oraz MEN.

Praca dla Ciebie

 • szkoły specjalne
 • klasy I-III
 • świetlice szkolne i terapeutyczne
 • przedszkola
 • poradnie szkolne i psychologiczno-pedagogiczne
 • domy dziecka
 • pogotowia opiekuńcze
 • zakłady karne
 • domy opieki.

Dodatkowe informacje

Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Profilaktyka społeczna
Profilaktyka społeczna – ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi to znaczy zapobieganie tym wszystkim sytuacjom, które powodują wyłanianie się potrzeb z zakresu opieki społecznej, terapii grupowej i indywidualnej oraz kompensacji społecznej.
Polityka Prywatności