studialicencjackie.info
Opole, Polska

Specjalista kadr i płac

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online
Twoja wiedza i umiejętności 
 • rozliczanie świadczeń pracowniczych
 • prawo pracy
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • przeprowadzanie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 • zasady wynagradzania
 • zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne.
 Co zyskasz studiując specjalność specjalista kadr i płac w WSB w Opolu?
 • wiedzę od praktyków, posiadających wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów
 • dostęp do innowacyjnych rozwiązań - w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali), opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiają opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych

Praca dla Ciebie

 • dział kadr lub dział personalny
 • działy finansowe przedsiębiorstw
 • menedżer kadr i płac
 • firmy doradztwa podatkowego
 • jednostki organizacyjne ZUS-u.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw kadr realizuje zgodną z przepisami prawa pracy politykę kadrową organizacji, w której jest zatrudniony. Specjalista do spraw kadr jest odpowiedzialny za realizację polityki kadrowej przedsiębiorstwa.

Dodatkowe informacje

Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny

Kontakt:

ul. A. Kośnego 72
45-372 Opole
Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 00
E-mail: kancelaria@wsb.opole.pl
Polityka Prywatności