Opole, Polska

Praca z osobami niedostosowanymi społecznie z interwencją kryzysową i terapią uzależnień

I stopnia licencjackie
Kierunek: Pedagogika
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności