studialicencjackie.info
Opole, Polska

Prawo w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia online Studia online

Kierunek Prawo w biznesie to interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony na wyraźne zapotrzebowanie pracodawców oraz rynku, który potrzebuje wykwalifikowanych, sprawnie zarządzających menedżerów, zdolnych do analitycznego myślenia, posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, finansów i zarzadzania.

Dlaczego warto studiować kierunek Prawo w biznesie w WSB w Opolu?

 • to unikalny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarcząikona_klucz_8.png
 • przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych
 • wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje w różnych obszarach prawa
 • daje możliwość rozwoju akademickiego i zawodowego
 • zajęcia prowadzą praktycy i utytułowani wykładowcy
 • absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy
 • kadrę dydaktyczną stanowią przedstawiciele praktyki prawnej i gospodarczej, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia lub amerykańskiej uczelni Franklin University i uzyskania dyplomu Business Administration

foto233x134_42_12.jpg

Prawo w biznesie to innowacyjny, interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę, umiejętności i kompetencje prawne z ekonomicznymi, odpowiadający tym samym na płynącą z rynku pracy potrzebę wprowadzenia nowego modelu edukacji prawnej - z wyraźnym wzmocnieniem kompetencji ekonomiczno-biznesowych. Dziś pracodawcy poszukują pracowników o szerszych kwalifikacjach, stąd efektem tego programu studiów będzie wyposażenie absolwentów w wiedzę prawną, z naciskiem na obszary dedykowane dla biznesu, a dodatkowo wiedzę ekonomiczną i umiejętności menedżerskie. Takie połączenie kompetencji absolwenta będzie stanowiło jego znaczący wyróżnik na rynku pracy.

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • uzyskasz szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru: prawa, finansów, rachunkowości, ikona_umiejetnosci_6.pngzarządzania, ale w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy
 • prowadzić własną działalność gospodarczą i sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • stosować prawo w praktyce
 • rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje
 • rozumieć logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych oraz sposób zorganizowania przedsiębiorstwa
 • pracować w zespołach projektowych
 • zdobędziesz wiedzę i warsztat prawniczy, koncentrujący się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego
Na tym kierunku nie kształcimy przyszłych aplikantów zawodów prawniczych. Kształcimy z obszarów prawa dedykowanych dla biznesu, m.in. z prawa handlowego, finansowego, podatkowego oraz prawa zobowiązań.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain

Kontakt:

ul. A. Kośnego 72
45-372 Opole
Tel.: 77 401 94 44, 77 401 94 00
E-mail: kancelaria@wsb.opole.pl
Biuro rekrutacji: rekrutacja@opole.merito.pl
Polityka Prywatności