Opole, Polska

Prawo w biznesie

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne

Kierunek Prawo w biznesie to interdyscyplinarny kierunek, który został utworzony na wyraźne zapotrzebowanie pracodawców oraz rynku, który potrzebuje wykwalifikowanych, sprawnie zarządzających menedżerów, zdolnych do analitycznego myślenia, posiadających szeroką wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, finansów i zarzadzania.

Dlaczego warto studiować kierunek Prawo w biznesie w WSB w Opolu?

 • to unikalny kierunek studiów łączący prawo z praktyką gospodarcząikona_klucz_8.png
 • przygotowuje do pracy w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach państwowych i samorządowych
 • wyposaża w wiedzę, umiejętności i kompetencje w różnych obszarach prawa
 • daje możliwość rozwoju akademickiego i zawodowego
 • zajęcia prowadzą praktycy i utytułowani wykładowcy
 • absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy
 • kadrę dydaktyczną stanowią przedstawiciele praktyki prawnej i gospodarczej, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki
 • możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia lub amerykańskiej uczelni Franklin University i uzyskania dyplomu Business Administration

foto233x134_42_12.jpg

Prawo w biznesie to innowacyjny, interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący wiedzę, umiejętności i kompetencje prawne z ekonomicznymi, odpowiadający tym samym na płynącą z rynku pracy potrzebę wprowadzenia nowego modelu edukacji prawnej - z wyraźnym wzmocnieniem kompetencji ekonomiczno-biznesowych. Dziś pracodawcy poszukują pracowników o szerszych kwalifikacjach, stąd efektem tego programu studiów będzie wyposażenie absolwentów w wiedzę prawną, z naciskiem na obszary dedykowane dla biznesu, a dodatkowo wiedzę ekonomiczną i umiejętności menedżerskie. Takie połączenie kompetencji absolwenta będzie stanowiło jego znaczący wyróżnik na rynku pracy.

dr Katarzyna Mizera
Dziekan Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Czego nauczysz się w trakcie studiów?

 • uzyskasz szeroką wiedzę i praktyczne umiejętności z obszaru: prawa, finansów, rachunkowości, ikona_umiejetnosci_6.pngzarządzania, ale w szczególności prawa gospodarczego, co jest niezwykle istotne na obecnym rynku pracy
 • prowadzić własną działalność gospodarczą i sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem
 • dokonywać analizy przepisów prawnych obowiązujących w przedsiębiorstwie
 • stosować prawo w praktyce
 • rozumieć cele biznesowe przedsiębiorcy i otoczenia, w którym funkcjonuje
 • rozumieć logikę strategii rozwoju przedsiębiorstwa, projektów i procesów biznesowych oraz sposób zorganizowania przedsiębiorstwa
 • pracować w zespołach projektowych
 • zdobędziesz wiedzę i warsztat prawniczy, koncentrujący się na znajomości regulacji prawnych ze sfery prawa publicznego i prywatnego
Na tym kierunku nie kształcimy przyszłych aplikantów zawodów prawniczych. Kształcimy z obszarów prawa dedykowanych dla biznesu, m.in. z prawa handlowego, finansowego, podatkowego oraz prawa zobowiązań.

Dodatkowe informacje

Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Polityka Prywatności