Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Kryminologia i kryminalistyka

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Kryminologia to nauka o przestępstwie i przestępcy, o objawach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią zjawiskach patologii społecznej oraz o ich zapobieganiu, a także o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości karnej. Kryminalistyka zajmuje się przede wszystkim techniką i taktyką popełniania przestępstw w celu wykrycia ich sprawców. Jeśli chcesz zajmować się pracą w wymiarze sprawiedliwości czy organizacjach pozarządowych albo myślisz o pracy związanej z poszukiwaniem sprawców przestępstw, to specjalność dla Ciebie.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • ocena zjawisk związanych z przestępczością
 • metody pomiaru i analiz skali przestępczości
 • prawo i funkcjonowanie służb związanych z bezpieczeństwem
 • identyfikowanie i klasyfikowanie zachowań przestępczych, a także profesjonalne na nie reagowanie
 • zrozumienie roli ofiary w genezie przestępstwa oraz umiejętność podjęcia działań mających na celu udzielenie jej szybkiej, profesjonalnej i skutecznej pomocy

Dlaczego wybrać tą specjalność?

 • administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny
 • absolwenci tej specjalności, którzy chcą podjąć prace w policji, będą mieli skrócone o połowę wewnętrzne szkolenie dla policjantów.
 • studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym oraz funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków reprezentujących między innymi policję, straż pożarną, wojsko, sądownictwo czy prokuraturę
 • spotkania z praktykami reprezentującymi instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji

Praca dla Ciebie:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Straż Pożarna
 • Służba Więzienna
 • Służba Celna
 • firmy ubezpieczeniowe
 • prywatne firmy zajmujące się ochroną osób i mienia (pracownicy ochrony zabezpieczenia fizycznego i technicznego, detektywi)

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • w obiektywnej rekonstrukcji wydarzeń, mającej na celu ustalenie sprawcy przestępstwa i określenie, w jaki sposób je popełnił, czyli rozwiązania często bardzo skomplikowanej zagadki kryminalnej, pomaga reguła tzw. 7 złotych pytań kryminalistyki: co?, gdzie?, kiedy?, jak?, czym?, dlaczego?, kto?
 • według Eurostatu bezpieczniej od Polaków w miejscu zamieszkania czują się tylko Chorwaci. Prześcignęliśmy w tym zakresie Skandynawów, Brytyjczyków, Niemców i Holendrów, choć to właśnie te państwa często stawiane są za wzór wysokiego poziomu bezpieczeństwa lokalnego. Takie dane opublikowała "Gazeta Prawna" (grudzień 2014). To przede wszystkim efekty skutecznej pracy organów ścigania i sprawiedliwości

Przykłady zawodów

Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Dodatkowe informacje

Kryminalistyka
Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminalistyka
Siedemdziesiąt pięć lat temu ludzie śmiali się z odcisków palców.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 10
Kryminalistyka
Jesteśmy technikami kryminalistycznymi. Ignorujemy przypuszczenia, opieramy się na dowodach z miejsca zbrodni.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 2
Kryminalistyka
Kryminalistyka to nie tylko nauka, ale też nielogiczność ludzkiego zachowania – „jak” jest równie ważne jak „dlaczego”.
Postać: Catherine Willows w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 5
Polityka Prywatności