Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
W życiu codziennym mogą nas spotkać różnego rodzaju zagrożenia. To, jak dobrze będziemy przygotowani do stawienia im czoła, zadecyduje, czy my sami, nasze rodziny i inni ludzie będą bezpieczni. Specjalność służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa daje możliwość przygotowania się do wykonywania zawodów pozwalających stanąć na straży porządku. Wykonywanie takiego zawodu to służba społeczeństwu w mundurze - wiele dumy, prawdziwej satysfakcji i zadowolenia.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • funkcjonowanie i uprawnienia służb mundurowych, dbających o bezpieczeństwo państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Policji jako największej formacji mundurowej
 • rozwiązywanie problemów w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania sytuacjami kryzysowymi, prowadzenia negocjacji w trudnych sytuacjach
 • przepisy prawa niezbędne do pracy w służbach mundurowych i instytucjach związanych z bezpieczeństwem państwa
 • zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni
 • praktyczne udzielanie pomocy przedmedycznej

Dlaczego wybrać tą specjalność?

 • administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny
 • absolwenci tej specjalności, którzy chcą podjąć prace w policji, będą mieli skrócone o połowę wewnętrzne szkolenie dla policjantów.
 • studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym oraz funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
 • zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków reprezentujących między innymi policję, straż pożarną, wojsko, sądownictwo czy prokuraturę
 • spotkania z praktykami reprezentującymi instytucje ważne dla bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji

Praca dla Ciebie:

 • szeroko rozumiane służby mundurowe i cywilne odpowiedzialne za ochronę porządku i bezpieczeństwa, a w szczególności Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Miejska / Gminna
 • Żandarmeria Wojskowa
 • Inspekcja Transportu Drogowego
 • Straż Ochrony Kolei
 • specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne
 • Służba Więzienna
 • Służba Celna
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne
 • służby wywiadu
 • Straż Marszałkowska

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • służby mundurowe cieszą się największym zaufaniem społecznym: 71% badanych według CBOS ufa policji, zgodnie z badaniami z 2014 roku lepsze okazało się tylko wojsko, któremu ufa 74% ankietowanych
 • aby państwo funkcjonowało sprawnie i właściwie, musi mieć sprawne, wyszkolone i godne zaufania służby mundurowe oraz administrację
 • praca w służbach mundurowych to praca w tzw. sferze budżetowej, czyli pewna sytuacja pod kątem zatrudnienia i zarobków. To także przywileje, np. "mundurówka", trzynasta pensja, dobre warunki emerytalne

Dodatkowe informacje

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – stan dający poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szansę na doskonalenie.
Służby mundurowe
Służby mundurowe – zwykle bardzo sformalizowane jednostki powoływane przez państwo lub jego organy do spełniania części jego podstawowych zadań. Należą do nich: siły zbrojne, policja, straż graniczna, straż pożarna, różnego rodzaju służby specjalne. Służby te (jak już wskazuje sama nazwa) zwykle charakteryzują się jednolitym sformalizowanym ubiorem typu mundur. Inną cechą tego typu służb jest działanie w oparciu o rozkazy (wojsko) i polecenia służbowe (reszta).
Bezpieczeństwo
„Względy bezpieczeństwa” to w naszej cywilizacji hasło kończące wszelką dyskusję i wyłączające krytyczne myślenie.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Bezpieczeństwo
Nigdy nie czuj się bezpiecznie u boku kobiety, którą kochasz.
Autor: Leopold von Sacher-Masoch
Bezpieczeństwo
Brytyjski rząd narzucił w 2002 kolejom surowe normy bezpieczeństwa. W związku z czym bilety podrożały. W związku z czym ludzie przesiedli się do samochodów, podróżowanie którymi jest średnio 25 razy mniej bezpieczne od jazdy pociągiem. W związku z czym więcej ludzi zginęło w podróży – a wszystko to dla bezpieczeństwa.
Autor: Wojciech Orliński, Milczący rozsądek, czyli nowy bezpieczny świat, „Duży Format”, wyborcza.pl, 21 sierpnia 2014.
Polityka Prywatności