Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Bankowość i doradztwo finansowe

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Praca bankowca wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia rachunków bankowych, ale też doradztwa kredytowego czy inwestycyjnego. Program specjalności ukierunkowany jest zatem
na kompleksowe kształtowanie i rozwijanie u studentów praktycznych kwalifikacji, umożliwiających podjęcie pracy w bankach, a także innych instytucjach pośrednictwa finansowego.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • podstawy prawne i zasady funkcjonowania instytucji kredytowych
 • specyfika nowoczesnych i tradycyjnych produktów bankowych
 • techniki i narzędzia sprzedaży usług finansowych
 • budowanie relacji z klientem indywidualnym i instytucjonalnym
 • metody oceny ryzyka kredytowego
 • stosowanie metod negocjacji w sytuacjach windykacyjnych
 • wyliczanie zdolności i wiarygodności kredytowej na konkretnych przykładach
 • ocena wiarygodności konkretnych dokumentów potwierdzających sytuację kredytobiorcy
 • aktywna sprzedaż produktów finansowych

Dlaczego finanse i rachunkowość w WSB w Opolu?

 • wieloletnie doświadczenie w kształceniu finansistów
 • absolwenci kierunku znajdują atrakcyjne zatrudnienie w międzynarodowych korporacjach, przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach administracji publicznej, a także z powodzeniem prowadzą własne firmy
 • program studiów dostosowywany do zmieniających się warunków rynkowych i oczekiwań pracodawców
 • innowacyjne rozwiązania w postaci nieodpłatnie udostępnianych elektronicznie podręczników do zajęć (tzw. manuali), opracowanych do każdego przedmiotu, ułatwiają opanowanie wiedzy z zakresu zjawisk finansowych
 • kadrę dydaktyczną oprócz wykładowców WSB Opole stanowią przedstawiciele praktyki gospodarczej, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania zarówno teorii, jak i praktyki w ramach poszczególnych przedmiotów
 • praktyczne zajęcia w formie warsztatowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania Comarch ERP Optima

Praca dla Ciebie:

 • firmy pośrednictwa finansowego
 • biura maklerskie
 • firmy konsultingowe
 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • banki komercyjne lub spółdzielcze
 • agencje bankowe lub placówki partnerskie banku
 • instytucje płatnicze lub biura usług płatniczych

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • zajęcia mają charakter praktyczny w formie warsztatów i case studies
 • zdobędziesz umiejętności oraz wiedzę kierunkową w jednej z najlepiej opłacanych branż w gospodarce
 • specjalność daje częściowe przygotowanie do egzaminu na CFA (Chartered Financial Analyst)
 • specjaliści w dziedzinie finansów zarabiają średnio 6376 zł brutto (według raportu płacowego przeprowadzonego w 2011 roku przez Advisory Group TEST Human Resources).
 • program specjalności bankowość i doradztwo finansowe został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych w bankowości polskiej, opracowanych przez Związek Banków Polskich

Przykłady zawodów

Prowadzi analizę porównawczą różnych systemów bankowych, z punktu widzenia ich adekwatności do warunków konkretnego kraju i skuteczności oddziaływania na równowagę pieniężną oraz rzeczowo-realną; analizuje cele oraz narzędzia polityki monetarnej państwa, ocenia jej wpływ na działalność banków komercyjnych i innych podmiotów gospodarczych; wskazuje na czynniki określające stosowanie konkretnych narzędzi polityki monetarnej; bada czynniki wpływające na podaż i popyt na pieniądz; stosuje właściwe procedury udzielania kredytów i zawierania innych umów banku z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi; analizuje sytuację podmiotów gospodarczych w celu oceny zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców; uczestniczy w planowaniu działalności banku komercyjnego oraz w pozyskiwaniu nowych klientów.

Dodatkowe informacje

Bankowość
Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.
Polityka Prywatności