Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Menedżer marketingu i sprzedaży

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
Komunikatywność, umiejętność budowania relacji, nastawienie na klienta, zdolność negocjacji i rozwiązywania konfliktów, orientacja na działanie i umiejętność zarządzania czasem - te cechy definiują dobrego sprzedawcę. Konieczne są także: profesjonalizm, znajomość branży i praktyczne umiejętności, które zdobędziesz na tej specjalności w WSB.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • negocjacje handlowe jako specyficzne sytuacje komunikacyjne
 • organizowanie działań marketingowych w przedsiębiorstwie
 • organizowanie działań sprzedażowych w przedsiębiorstwie
 • diagnozowanie klienta w czasie spotkania i dobór właściwej strategii komunikacji interpersonalnej
 • przygotowywanie i prowadzenie negocjacji handlowych z klientem indywidualnym i instytucjonalnym
 • realizowanie działań public relations dla menedżerów przedsiębiorstwa, produktów

Dlaczego warto Zarządzanie w WSB w Opolu?

 • wykłady i seminaria z praktykami biznesu
 • nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA
 • do dyspozycji studentów są manuale, gry symulacyjne oraz platforma Moodle z pełnymi wykładami i wybranymi ćwiczeniami
 • program o charakterze praktycznym, w oparciu o liczne case studies i nowe formy interaktywnego nauczania
 • zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych i biznesowych
 • możliwość kontynuowania nauki na dowolnym kierunku studiów II stopnia
 • po skończeniu studiów licencjackich możliwość zdobycia tytułu zawodowego inżyniera w ciągu 3 semestrów

Praca dla Ciebie:

 • działy marketingu
 • działy sprzedaży
 • samodzielna działalność biznesowa
 • działy ds. public relations
 • jednostki komunikacji marketingowej
 • działy promocji firm
 • media tradycyjne i elektroniczne
 • firmy handlowe

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • na rynku XXI wieku wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów o umiejętnościach interdyscyplinarnych, z wiedzą pozwalającą lepiej zaplanować strategię pozyskania klienta, utrzymania go i zbudowania z nim trwałej relacji. Sieć trwałych relacji z klientem, wizerunek przedsiębiorstwa, jego renoma oraz działania innowacyjne stają się kluczowymi zagadnieniami we współczesnych przedsiębiorstwach
 • możliwość odbycia dodatkowego szkolenia: specjalista ds. reklamacji wg PN/ISO 10002

Dodatkowe informacje

Menedżer
Menedżer, menadżer (ang. manager) – osoba, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu zarządzania – planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie – motywowanie i kontrolowanie.
Menedżer
Dobrego menadżera poznaje się po tym, że daje drugą szansę.
Źródło: serial Hotel 52.
Menedżer
[Na rynku pracy] pracownicy są słabi. Nie mają siły. To jest deregulacja rynku pracy, umowy śmieciowe, słabe związki zawodowe. W związku z tym ludzie akceptują bardzo niskie wynagrodzenia. Do tego dochodzi sprawa gigantycznych wynagrodzeń menadżerów dużych firm. Upieram się przy twierdzeniu, że w Polsce menadżerowie mają najwyższe w Europie świadczenia.
Autor: Ryszard Bugaj
Polityka Prywatności