Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Opole, Polska

Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

I stopnia licencjackie
Kierunek: Zarządzanie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wsb.pl/opole
W uczelni biznesu przedmioty specjalizacyjne prowadzą wykładowcy praktycy, kierujący na co dzień własnymi firmami. Dlatego na ćwiczeniach często podawane są przykłady pochodzące z konkretnych przedsiębiorstw. Studenci WSB podczas zajęć uczestniczą w grach biznesowych i decyzyjnych, ćwiczeniach oraz warsztatach kwalifikacji osobowościowych.

Twoja wiedza i umiejętności:

 • koncepcje i metody zarządzania organizacją
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • podstawy ekonomii i marketingu
 • opracowywanie strategii firmy
 • analiza rozwoju firmy
 • wdrażanie zmian w organizacji
 • dobieranie współpracowników i umiejętne kierowanie nimi
 • skuteczne zarządzanie czasem i jakością

Dlaczego warto studiować Zarządzanie w WSB w Opolu?

 • wykłady i seminaria z praktykami biznesu
 • nowatorski sposób nauczania wzorowany na najlepszych uczelniach biznesowych z Europy Zachodniej i USA
 • do dyspozycji studentów są manuale, gry symulacyjne oraz platforma Moodle z pełnymi wykładami i wybranymi ćwiczeniami
 • program o charakterze praktycznym, w oparciu o liczne case studies i nowe formy interaktywnego nauczania
 • zajęcia z wykorzystaniem gier kierowniczych i biznesowych
 • możliwość kontynuowania nauki na dowolnym kierunku studiów II stopnia
 • po skończeniu studiów licencjackich możliwość zdobycia tytułu zawodowego inżyniera w ciągu 3 semestrów

Praca dla Ciebie:

 • firmy consultingowe
 • działy projektów
 • jednostki ds. produktu
 • firmy doradcze
 • firmy działające w sektorze MŚP

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

 • znaczny akcent w ramach specjalności został położony na kształtowanie umiejętności negocjacyjnych, interpersonalnych i menedżerskich, takich jak praca grupowa, budowanie zespołu czy przywództwo
 • szkolenie: audytor wewnętrzny SZJ wg PN-EN ISO 9001

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności