Chorzów, Polska

Administracja podatkowa

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Twoja wiedza i umiejętności:
  • znajomość prawa karnoskarbowego
  • interpretowanie przepisów prawa podatkowego
  • prowadzenie postępowań w administracji finansowej i podatkowej oraz w kontroli skarbowej
  • znajomość zasad rozliczania podatku dochodowego
  • ustalanie podstawy opodatkowania i obliczanie należnych podatków.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

  • organy administracji samorządowej różnego szczebla
  • urzędy skarbowe
  • izby celne.

Dodatkowe informacje

Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Polityka Prywatności