Chorzów, Polska

Pracownik cywilny w służbach mundurowych

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności

 • zasady funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury
 • podział władzy w państwie oraz zadania i zasady funkcjonowania organów państwa, w tym usytuowanie i rola administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne
 • normy prawne i etyczne organizujące struktury i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • metody oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach i stanach nadzwyczajnych
 • sposoby kierowania zespołami ludzkimi, komunikowania się z otoczeniem oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i  przekazywania informacji.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

 • policja
 • Wojsko Polskie
 • Straż Graniczna
 • straż pożarna
 • straż miejska
 • agencje bezpieczeństwa państwowego
 • instytucje bezpieczeństwa publicznego.
Polityka Prywatności