Chorzów, Polska

Zarządzanie w administracji publicznej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Twoja wiedza i umiejętności

  • wiedza dotycząca zarządzania personelem, projektami, zmianą i informacją
  • skuteczne zarządzanie jednostkami administracji publicznej i jej przedsięwzięciami
  • projektowanie, wdrażanie i ocena efektywności działań realizowanych przez jednostki administracji publicznej
  • umiejętności interpersonalne
  • umiejętność podejmowania decyzji kierowniczych.

Praca dla Ciebie

Przykładowe miejsca pracy:

  • struktury administracji publicznej różnego szczebla i rodzaju (centralnej i terenowej, rządowej i samorządowej, zespolonej i niezespolonej)
  • organizacje pozarządowe i pożytku publicznego
  • agencje pośrednictwa pracy
  • dział personalny w przedsiębiorstwach.

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw doskonalenia organizacji jest inicjatorem działań mających na celu usprawnianie obszarów działalności przedsiębiorstwa lub instytucji. Specjalista do spraw doskonalenia organizacji zajmuje się tworzeniem strategii rozwoju organizacji oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji tej strategii.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności