państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Lozanna, Szwajcaria

Sztuka wizualna

Arts visuels

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: francuskiStudia w języku francuskim
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www uczelni: www.hes-so.ch

Dodatkowe informacje

Sztuka
Sztuka – część dorobku kulturowego cywilizacji, manifestująca się poprzez utwory, w tym dzieła artystyczne.
Sztuka
Można by rzec, że w sztuce czas nie istnieje. (…) Właściwie każde dzieło sztuki zmierza do przemiany w mit.
Autor: André Maurois, Droga Królewska (1930)
Sztuka
Gdyby nie było kiczu, nie byłoby wielkiej sztuki. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby i życia.
Autor: Antoni Libera, Madame
Sztuka
evviva l'arte
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l'arte

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności