państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni - Szwajcaria  
status uczelni  
Sierre, Szwajcaria

Turystyka

Tourism

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: angielskiStudia w języku angielskim
Grupa kierunków: sportowe, turystyczne, usługi
Strona www uczelni: www.hes-so.ch

Dodatkowe informacje

Turystyka
Turystyka – zjawisko przestrzennej ruchliwości ludzi, które związane jest z dobrowolną zmianą miejsca pobytu, środowiska i rytmu życia. Obejmuje całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym. Najczęściej spotykaną definicją turystyki są następujące słowa: „Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem”.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności