studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Specjalność Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi zakłada wykształcenie wysoko wykwalifikowanego specjalisty przygotowanego do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się walką z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem (m.in. w: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej).

Program specjalności obejmuje m.in.:

  • analizę współczesnych form przestępczości zorganizowanej, zjawiska terroryzmu i jego odmian;
  • środki prawne ich wykrywania;
  • narzędzia wykorzystywane do współpracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności