Rzeszów, Polska

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Polityka Prywatności