studialicencjackie.info
Rzeszów, Polska

Zarządzanie transportem – spedycją – logistyką

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne

Program specjalności zapewnia Studentom uzyskanie kompleksowej wiedzy umożliwiającej planowanie i realizację obsługi transportowo–spedycyjno–logistycznej oraz celnej w zakresie krajowego i międzynarodowego obrotu towarowego. Ukończenie tej specjalności zwalnia z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwach transportu samochodowego oraz gwarantuje wpis na listę Agentów Celnych.

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Podstawy prawa celnego Unii Europejskiej.
 • Międzynarodowa polityka celna i prawo celne.
 • Elementy kalkulacyjne cła.
 • Środki ochrony rynku w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Preferencje celne i zwolnienia celne.
 • Zarządzanie towarem w prawie celnym Unii Europejskiej.
 • Transport i spedycja międzynarodowa.
 • Prawo przewozowe w Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie logistycznym łańcuchem dostaw.
 • Rola administracji publicznej w transporcie i logistyce.
 • Centra logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
 • Projektowanie międzynarodowego łańcucha dostaw.

Dodatkowe informacje

Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.

Kontakt:

ul. Cegielniana 14
35-310 Rzeszów
tel. 17 867 04 80-82
kom. 514 194 892

administracja.jpg

bw.jpg

prawo_1.jpg
Polityka Prywatności