Studia licencjackie

państwo
województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
system studiów  
typ uczelni - Polska  
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Administracja - Administracja publiczna

I stopnia licencjackie
Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Program studiów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce. Realizacja programu pozwoli na zdobycie wiedzy słuchaczy w tej sferze, szczególnie przydatnej dla osób planujących podjęcie zatrudnienia lub już zatrudnionych w strukturach administracji publicznej, a więc zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej. Osoby studiujące na tej specjalności uzyskają umiejętności niezbędne do organizowania i wspomagania procesów zarządzania (m.in. w sferze usług publicznych, polityki regionalnej, przedsiębiorczości komunalnej).
Administracja - z języka łacińskiego administrare - obsługiwać, zarządzać, być pomocnym.