Rzeszów, Polska

Służby ochrony bezpieczeństwa publicznego

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność „służby ochrony bezpieczeństwa publicznego” stanowi podstawową propozycję edukacyjną na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Koncepcja kształcenia na tej specjalności za cel ma stworzenie uniwersalnego modelu pracownika szeroko rozumianego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci kończący tę specjalność będą mieli podstawę do składania aplikacji niemalże we wszystkich instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem publicznych i niepublicznych, rządowych i samorządowych. Dobór przedmiotów pozwala studentowi zapoznać się z wszystkimi aspektami funkcjonowania służb ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Program tej specjalności obejmuje treści m.in. prawnicze, socjologiczne, ekonomiczne, czy związane z etyką zawodową. Proces dydaktyczny przewiduje zajęcia teoretyczne i praktyczne, co pozwoli nie tylko poznać podstawy funkcjonowania służb, lecz także nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w służbie bezpieczeństwa publicznego, jak np. posługiwanie się bronią palną, czy funkcjonowanie laboratorium kryminalistycznego.
Polityka Prywatności