Rzeszów, Polska

Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Specjalność "przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej" zakłada przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów do służby i pracy na stanowiskach związanych z koordynowaniem problematyki przestępczości zorganizowanej oraz kierowaniem w tej dziedzinie
zespołami lub komórkami organizacyjnymi w instytucjach, które zajmują się tą problematyką (m.in. w Policji, ABW, CBA, Straży Granicznej).
Polityka Prywatności