Studia licencjackie

państwo
miasto
grupa kierunków 
język 
status uczelni  
Rzeszów, Polska

Kryminalistyka i kryminologia

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Strona www uczelni: www.wspia.eu, rekrutacja.wspia.eu
Specjalność "kryminalistyka i kryminologia" ma charakter interdycysplinarny i umożliwi Ci zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, dających niezbędne przygotowanie do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (np.: Policja, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne; Służba Więzienna). Będziesz mógł także pracować w zawodzie: kuratora, mediatora i szeroko rozumianego pracownika socjalnego.

Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, nauk penalnych, a także nauk społecznych uzyskasz teoretyczną i praktyczną wiedzę o przyczynach przestępczości, jej przejawach, a także innych patologiach społecznych. Pozwoli Ci to na zrozumienie procesów zachodzących w społeczeństwie oraz na właściwą, profesjonalną, reakcję na te zjawiska. Będziesz także przygotowany teoretycznie i praktycznie do problematyki analizy śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa oraz ich zabezpieczania.

Przykłady zawodów

Prowadzi badania empiryczne nad rozmiarami, etiologią, skutkami przestępczości oraz osobowością przestępców i ich ofiar; sporządza analizy i ekspertyzy kryminologiczne na potrzeby różnych instytucji (sądów, policji, zakładów karnych i resocjalizacyjnych) oraz organizacji społeczno-wychowawczych; planuje środki profilaktyczne w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Dodatkowe informacje

Kryminalistyka
Kryminalistyka (ang. criminalistics lub forensics) – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.
Kryminologia
Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Kryminalistyka
Kryminalistyka to nie tylko nauka, ale też nielogiczność ludzkiego zachowania – „jak” jest równie ważne jak „dlaczego”.
Postać: Catherine Willows w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 5
Kryminalistyka
Siedemdziesiąt pięć lat temu ludzie śmiali się z odcisków palców.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 10
Kryminalistyka
Jesteśmy technikami kryminalistycznymi. Ignorujemy przypuszczenia, opieramy się na dowodach z miejsca zbrodni.
Postać: Gil Grissom w serialu CSI: Kryminalne zagadki Las Vegas, sez. I, odc. 2
Polityka Prywatności