Rzeszów, Polska

Cyberbezpieczeństwo

I stopnia licencjackie
Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
System studiów: sta­cjo­nar­ne, nie­sta­cjo­nar­ne
Studia I stopnia na specjalności cyberbezpieczeństwo przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, zdolnych do samodzielnej pracy na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Celem studiów jest także przygotowanie do rozpoznania, identyfikowania i przeciwdziałania zachowaniom zagrażających bezpieczeństwu w sieci, w szczególności przestępczości internetowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w organach administracji publicznej - na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem informacji, w służbach mundurowych, w szczególności w Policji oraz w sektorze gospodarczym, gdzie ochrona informacji jest jednym z warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Absolwent studiów I stopnia będzie potrafił m.in. wskazać na zagrożenia w cyberprzestrzeni, sposoby ich wykrywania i przeciwdziałania, jak również będzie znał obowiązujące w Polsce i UE przepisy prawa dotyczącego cyberbezpieczeństwa, w tym odnoszące się do pozyskiwania i przekazywania informacji.
Polityka Prywatności